OBEHANDLAD OCH GALET GOD

Apelsin

OBEHANDLAD OCH GALET GOD

Äpple

OBEHANDLAD OCH GALET GOD

Röd Kärlek

JUICE FRÅN SCRATCH

Apelsin

Äpple

Röd Kärlek

Apelsin

Äpple

Röd Kärlek

Apelsin

Äpple

Juicepressarna

FABRIKÖR HANSSON

VD & JUICEPRESSARE

070 373 54 41

karl@loviseberg.se

JOHANNES NILSSON

SÄLJANDE DISTRIBUTIONSCHEF

073 025 77 37

johannes@loviseberg.se

AHMAD ABUHEJAB

DISTRIBUTION STOCKHOLM

070 325 97 40

ahmad@loviseberg.se

MATILDA PETTERSON

KONTORSCHEF & JUICENÖRD

070 771 12 10

matilda@loviseberg.se

WASIM SHBIB

JUICEPRESSEXPERT &
UPPFINNARE

085 010 09 40

wasim@loviseberg.se

MISCHA HELMINEN

MARKNAD & JUICEKOMMUNIKATÖR

072 898 24 67

mischa@loviseberg.se

CAROLINA LINDVALL

SÄLJ,
STOCKHOLM

072 898 25 25

carolina@loviseberg.se

HANNA WILLIAMS

SÄLJ,
MARKNAD & RÅ-NYTTIG

072 898 25 25

hanna.williams@loviseberg.se

PIA LIVERBRO

EKONOMI & JUICEONOM

072 897 60 76

pia@loviseberg.se

CECILIA LUND

KAMPANJ & JUICEPRESENTATÖR

072 853 27 02

cecilia@loviseberg.se

ISABELLA LIVEHED

KAMPANJ & JUICEPRESENTATÖR

072 896 41 28

isabella@loviseberg.se

ZSOLT PAPAY

INKÖP & ÄPPELEXPERT

070 509 52 79

zsolt@loviseberg.se

JONAS REIMERSON

SÄLJ HORECA
STOCKHOLM

073 026 47 08

jonas@loviseberg.se

PATRIK SÖDERBOM

TEAMLEDARE & SÄLJ
GÖTEBORG

070 438 89 05

patrik@loviseberg.se

BANU SELVAKATHIRAMALAI

TRAFIKSAMORDNARE &
JUICEHJÄLPARE

08 501 006 40

banu@loviseberg.se

OSCAR THEANDER

TRAFIKSAMORDNARE &
JUICESMAKARE

072 897 52 36

oscar@loviseberg.se